Ritme logorit·me; een specifieke beweging in de tijd door middel van accenten, die meestal een zeker patroon of regelmaat vertonen.